top of page

Gezondheidsprojecten SDG 3

Binnen Ontwikkelingsdoelstelling 3 (SDG 3) hebben wij momenteel 1 project lopende.

Opgelet! Andere projecten in volle voorbereiding werden hier nog niet in uitgelegd. 

Het continu lopende project doorheen het jaar, is het inzamelen en exporteren van medisch materiaal. Deze materialen zijn broodnodig om veiligheid te creëren voor moeders, baby's, kinderen in Gambia (en natuurlijk ook voor de gezondheidsmedewerkers).

Particulieren, ziekenhuizen, bedrijven, apothekers kunnen materialen binnenbrengen bij ons. Dit materiaal wordt na donatie grondig geselecteerd op bruikbaarheid en relevantie, en daarna per schip geëxporteerd. Eenmaal aangekomen in Gambia gaat ons lokale Gambiana team dit ophalen, met eventueel een tussenpose in onze lokale stockruimte. Hierna wordt dit afgegeven en gebruikt in de health centra ter plaatse.

Materiaal voorzieningen in Gambiaanse gezondheidscentra zijn heel erg beperkt. Vaak hebben de gezondheidsmedewerkers van lokale health centra geen of te weinig relevant materiaal om levens te redden/mensen mee te helpen noch om veilige zorg te geven. Wij geloven binnen vzw Gambiana dat veilige en optimale zorg begint met de beschikbaarheid van adequaat materiaal. Voor de praktische kant van de inzamelacties van medisch materiaal kan u op deze pagina kijken.

bottom of page