top of page

nieuw zuidproject sinds januari 2021

Studiebeursprogramma

sdg4.jpg

Inleidende informatie

Zoals U misschien weet, kent Gambia geen leerplicht. Maar vaak kunnen kinderen niet naar school gaan of stoppen kinderen vroeg met school om de ouders te helpen in het huishouden, de zorg voor de kleinere kinderen binnen het gezin, om te helpen in de moestuin,... enz.

De voornaamste reden dat kinderen stoppen met school zijn de schoolkosten. Deze zijn te hoog voor de ouders/voogden om te dragen. Educatie is zogezegd "gratis" in Gambia, maar de schoolfee, soms examenfee, uniformen, schoolbadges, soms verplichte uniforme schoolrugzak, schrijfgerief en schoolboeken zijn wél ten koste van de ouders. Deze kosten zijn voor arme gezinnen ontoereikend zijn, waardoor zij de keuze moeten maken om hun kind te laten gaan werken in plaats van naar school te laten gaan...

Onze visie

Educatie is een internationaal recht van het kind, en daarom behoort 'een kwaliteitsvolle educatie voor elk kind' dan ook tot één van de 17 de Duurzame Doelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 4, UN).

Wijzelf vinden educatie ook extreem belangrijk voor de toekomst van het kind, de toekomst van het gezin én de toekomst van een land dat kinderen kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding (en indien zij dit wensen ook een hogere opleiding). Daarom zetten wij ons mee in voor deze doelstelling via het studiebeursprogramma en bedeling van schoolmaterialen.

U kan via ons een Gambiaans kind sponsoren via ons studiebeursprogramma!

Hoe gaan we te werk?

U stuurt ons een email met de vraag om een jongen of meisje te sponsoren in Gambia.

Wij hebben een urgentie database met kinderen op 3 verschillende scholen, waarin wij dan een kind voorstellen aan U. Als U akkoord bent, kunnen wij deze voor u opstarten.

Een studiebeurs kost €100 per schooljaar (plus €10 aan vaste kost voor verwerkingskosten en transactiekost van het bedrag). U kan ook vrijblijvend lunchgeld sponsoren voor €50 per schooljaar en/of vrijblijvend een fiets laten aankopen voor uw sponsorkindje. Deze laatste prijs kunnen wij opvragen op dat moment bij ons lokale team, en hangt af van de leeftijd van het kind.

Tot en met eind december van datzelfde schooljaar kan U opstarten met een studiebeurs. Daarna moet U wachten tot het volgende schooljaar.

Vanaf ontvangst van uw studiebeurs op onze projectrekening gaan wij van start. Wij werken met een lokaal team die alles regelt van papierwerk en transactie. Dit heeft telkens enkele weken tijd nodig om volledig rond te geraken.

Ons lokale team doet geregeld bezoeken aan de scholen om te informeren hoe het met de kinderen gaat. Zij zorgen ook voor beeldmateriaal voor de sponsorouders. Wij proberen U in de loop van het schooljaar telkens minstens 1 foto en een (toets of eind) resultaat te overhandigen. Op onze sociale media worden ook geregeld algemene foto's gepost van kinderen en scholen binnen ons studiebeursprogramma (met toestemming).

Ethiek

Wij vragen U telkens goed te overwegen bij de opstart van een studiebeurs. Zo hoeven we geen kind teleur te stellen met de boodschap dat de sponsoring stopt.

Wij verplichten U vanzelfsprekend tot niets, maar hopen wel dat U het kind kan blijven sponsoren tot hij/zij afstudeert aan de huidige graad of school.

Soms gebeurt het dat een kind zodanig ver verhuist dat we de studiebeurs moeten stopzetten of overzetten naar een ander kindje. Bij verhuizing informeren we U en voor overzetting van de studiebeurs op een ander kind vragen wij natuurlijk eerst uw toestemming.

Lokaal bezoek

Indien gewenst, kunnen wij toestemming vragen aan de ouders/voogd van het kind om "uw sponsorkindje" te bezoeken in Gambia. Enkele filmpjes van afgelopen jaren vind U hieronder.

Enkele cijfers

Sinds de opstart van ons studiebeursprogramma hebben wij in totaal reeds 42 studiebeurzen verzorgd. Dankzij deze beurzen studeerden volgenden af:

  1. Eén student aan de Gambia University

  2. Acht studenten aan de preschool graad van Roots Nursury Preschool in Sambuyang

  3. Eén studente aan de Walid Khalid Bun Arabic School in Gunjur

De cijfers van schooljaar 2023-2024 zijn nog niet opgenomen in deze tekst (cijfers geüpdate t.e.m. 10.11.2023).

Bezoek Fatoumata (Katleen)
02:01
Huisbezoek Tweeling (Shana & Frederic)
00:49
Bezoek Ami (Sabrina & Michael)
00:39
Huisbezoek Mariama (Mona)
05:18
Huisbezoek Binta (Jill)
09:46
bottom of page