top of page

nieuw zuidproject sinds januari 2021

Studiebeursprogramma


 

Inleiding

Zoals U misschien weet kent Gambia geen leerplicht.

Vaak stoppen kinderen vroeg met school om de ouders te helpen in het huishouden,  de zorg voor de kleinere kinderen binnen het gezin, om te helpen in de groentetuin,... enz. De voornaamste reden dat kinderen stoppen met school is dat de schoolkosten gewoonweg te hoog zijn voor de ouders/voogden om te dragen. Educatie is zogezegd gratis in Gambia, maar de 'schoolfee', uniformen, schoolbadges, een schoolrugzak, schrijfgerief en schoolboeken zijn wel ten koste van de ouders. Deze bijkomende kosten tezamen kunnen voor arme gezinnen ontoereikend zijn, waardoor zij de keuze moeten maken om te gaan werken i.p.v. te leren.

Onze visie

Educatie is een internationaal recht van het kind, en daardoor behoort 'een kwaliteitsvolle educatie voor elk kind' dan ook tot één van de 17 de Duurzame Doelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 4, UN). Wijzelf vinden educatie ook extreem belangrijk voor de toekomst van het kind, de toekomst van het gezin én de toekomst van Gambia dat kinderen kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding (en indien zij dit wensen  ook een hogere opleiding). Daarom zetten wij ons mee in voor deze doelstelling.

Via ons kan U een kindje sponsoren via het studiebeursprogramma.

Hoe werken wij?

U kiest een kindje uit de voorgestelde database van 2 scholen op onze facebook pagina (dit is een databank kindjes in twee scholen in Gambia waar het schoolbestuur de kinderen voorstelt die volgens hen in aanmerking komen voor een studiebeurs). Armoede, één of twee overleden of permanent afwezige ouder(s) of veel siblings in het gezin zijn bijvoorbeeld criteria om in deze databank terecht te komen. Eens gekozen, geeft U dit per mail door aan onze organisatie, en wij doen de rest! Nadat U de studiebeurskost hebt overschreven, brengen wij de ouders/voogden en scholen van het sponsorschap op de hoogte d.m.v. een officiële brief. 

We werken ter plaatse met een lokaal Gambiana team, een handjevol betrouwbare Gambianen waar we al jaren mee werken. We stellen ze U graag voor op deze pagina: klik hier. Zij zorgen o.a. voor het papierwerk. Zij zorgen dat de centjes terecht komen bij het schoolbestuur, en dat de kinderen nadien hun materialen, uniformen, ... enz. krijgen. Ter info: Bij de overdracht van de studiebeurs gelden werken wij met een twee-handtekeningen systeem en vragen we telkens alle betaalbewijzen op. Zo zijn we zeker dat alle centjes terecht komen.

Indien U met een sponsorkindje wenst op te starten, vragen wij U om alles goed te overwegen vooraleer U hiermee begint.

Dit programma is namelijk opgestart om de kindjes die we hierin opnemen te behouden tot het einde van hun schoolcarrière. Voor U houdt dit in om jaarlijks de schoolkosten te sponsoren, bij voorkeur tot het afstuderen van het kind in kwestie. Zo ontnemen we gaandeweg geen hoop bij een kind. Uiteraard verplichten wij U tot niets, en wanneer U wenst af te haken is dat Uw recht en Uw beslissing.

Weet op voorhand dat de schoolkosten stijgen naarmate het kind ouder wordt, en dat het daarom ook net voor oudere schoolkinderen moeilijker is om op school te blijven om zijn/haar schoolcarrière af te maken. Hiervoor bieden wij spreidingsplannen aan in overleg, zodat het voor U niet te veel wordt en het oudere kind toch op school kan blijven.

We proberen binnen ons studiebeursprogramma de mogelijkheid te bieden een soort van persoonlijke relatie aan te gaan met het gesponsorde kind.

Uiteraard binnen de toestemming van de ouder/voogd/het kind zelf. Dit kan zo ver gaan als beide partijen toestemming voor geven. U kan dit aangeven aan ons per mail. Vanzelfsprekend proberen we elk schooljaar iets persoonlijks door te sturen van het kindje voor zijn/haar sponsorouder, dit kan een foto zijn, een toets resultaat of een tekening. Wanneer wij zelf op projectreis gaan ter plaatse, kan U een briefje of compact cadeautje meegeven dat we dan persoonlijk gaan afgeven. U ontvangt dan beelden hiervan.

Wat kost een studiebeurs per schooljaar?

Om alles lekker ingewikkeld te maken (zucht), verschillen de schoolkosten helaas per graad (per leeftijd) en per school. U kan per mail de offerte opvragen van een specifiek kindje dat U wenst te sponsoren. U kan ook per mail bijkomende info vragen over het kindje in kwestie. 

Wanneer het berekende bedrag in één keer te hoog ligt, kan U dit aangeven en kunnen we deze in 2 of 3 stukken opsplitsen.

Eenmaal per schooljaar kan U een additief doneren aan het kindje dat U sponsort. Dit is een vrije keuze, geen verplichting. Dit additief cadeau kan een praktisch iets zijn, zoals lunchgeld tijdens de schooldagen, of een fiets met fietspomp om de lange afstanden naar school te overbruggen. Opgelet! Dit kan enkel op de moment dat er hier een mail voor wordt rondgestuurd vanuit onze organisatie!

Bekijk leuke onderstaande videobeelden van huisbezoeken of persoonlijke contacten tussen sponsorkindje en sponsorouder:

sdg4.jpg
bottom of page